Elit t%c3%bcrkiye 2023

Event

Federasyonumuz 2023 yılı faaliyet programında yer alan “6 Şubat Türkiye Tek Yürek Elite Büyükler Muaythai Şampiyonası” 15-19 Mart 2023 (yol hariç) tarihleri arasında Kayseri’de yapılacaktır.

1- İllerin Müsabakalara katılım şartları: 1.1- Katılım kısıtlaması olmayacaktır. Ancak; il seçmeleri yapılan illerde seçmeye fiilen katılmış olmak, Federasyonun web sitesinde yayınlanan kriterlere uygun Rsportz yıllık ücretini ödemiş olan, iş bu talimatta kategori kısmında yazılı khan derecesinde sahip Muaythai 2023 vizeli lisanslı sporcular; İl Müdürlüğünce düzenlenen onaylı kafile listelerinde yer alarak katılabilecektir. 1.2-İl Kafile listeleri; Sporcular için adı soyadı, doğum tarihi (gün-ay-yılı), kulübü, Federasyon sicil nosu, lisans nosu, khan derecesi ve kilosu ile yaş kategorisi yazılı olmalıdır. 1.3-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı taşımayan sporcular; milli takıma alınamayacaklarından müsabakaya katılamazlar, 1.4-İl kafilelerinde görev alan antrenörler Rsportz aidatını ödemiş ve 2023 yılı vizeli olmalıdır. Vizesi olmayan antrenörlere görev verilmez. 1.5- Sporcular tartıya gelirken Muaythai Merkez Hakem Kuruluna verilmek üzere; 2023 vizeli lisans fotokopisi ilgili khan belgesini kopya ve ya internet çıktısı ibraz edecektir. MHK Fotokopisini saklamak üzere ve müsabakaya katılanları çizelge halinde listeleyerek federasyona iletecektir.

2-Kilo değişiklikleri; 2.1-Sporcular Rsportz sisteminde yayınlanan kendilerinin beyan ettikleri kilo, yaş ve kategoride katılmalıdır, 2.2-Beyan edilen kilo, yaş ve kategorilere göre ‘kura ve eşleşmeler’ önceden yapılacaktır. Sistem hataları haricinde değişiklik yapılmayacaktır.

3- Kayıt, 3.1-Kayıtlar talimatın yayımlanması itibarı ile en geç 13 Mart 2023 tarihine kadar kayıtlara açık olacaktır. 3.2-Kayıtlar geçerli kabul edilmesi için Rsportz 2023 yılı aidatı Federasyonun hesabına ödenmesi gereken 20 USD veya güncel karşılığı TL ödenmiş olmalıdır. Rsportz ücreti yapılmayan, eksik bilgiler içeren kayıtlar geçersiz sayılacaktır. Faaliyete iştirak edilmese de Rsportz aidat iade edilmeyecektir. 3.3-13 Mart 2023 saat 24.00’te sistem kayıtları kapanacaktır. Kaydı olmayan sporcuların kafile listelerine dahil edilmemelidir. Kafile listesinde yer alsalar dahi müsabakaya katılamazlar. 3.4-Aynı sporcunun yanlışlıkla bile olsa Rsportz'da mükerrer 2 farklı kilo sikletinde kayıt yapılması durumunda ceza kuruluna sevki uygulanacak veya diskalifiye edilecektir.

4-Program Tartı ve Kura ve Konaklama; 4.1-Faaliyet; Talimat ekinde düzenlenen programa göre yapılacaktır. 4.2-Program gereğince ilk gün kontrol tartısı yapılmayacak olup, Online Rsportz beyanlarına göre kura ve eşleşme ilan edilecek; ekli programa göre sporcuların müsabakaları olduğu gün maç kontrol tartıları sabahın erken saatlerinde yapılacaktır. Kişisel hata düzeltmeleri yapılmayacaktır 4.3-Federason konaklamalara karışmayacaktır. Faaliyet için görevlendirilen hakem, teknik ve organizasyon görevlilerine kanuni harcırah ödeyecek olup konaklamaları kendilerince temin edilecektir. 4.4- 27.01.2023 tarihli ve 10 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Makamı onayı ile tarafımıza bildirilen yazıda; Sporcu kafilelerinin; Bakanlığımız tarafından işletilen yurtlarda "Ücretsiz" olarak konaklamaları mümkün olacağı belirtilmektedir. Ancak dileyen kafileler; Federasyonumuz kafilelerin konaklama yapabilecekleri otelleri duyuracaktır, bu otellerde konaklamak zorunlu değildir. Konaklama bilgisi www.muaythai.gov.tr de yayınlanacaktır.

5-Siklet Yaş ve Kategoriler: ELİTE BÜYÜKLER (17-40) YAŞ; ERKEK: -48-51-54-57-60-63,5-67-71-75 -81 -91 +91 Kg KADIN: -45-48-51-54-57-60 -63,5 -67 -71 -75 Kg

Yaş hesaplamalarında; Doğum tarihi olan 15 Mart 2023, dikkate alınır Sezon içinde yapılacak olan Avrupa veya Dünya Şampiyonası zamanı yaş sorunları halinde yerine sıradaki sporcu çağrılar Herhangi bir bölümde 4’den az sporcu katılımı varsa, kategoriler birleştirilir. Aksinde bu kategori için yarışma düzenlenmeyecektir. Müsabaka öncesi Teknik Asbaşkan ve Müsabaka Teknik ve Organizasyon Kurul Üyeleri sikletlerle ilgili karar almaya yetkilidir. Siklet ve kategorilerinde bir ilden birden fazla sporcu katılabilir. Organizasyon ile ilgili bu talimatta yer almayan tüm hususlarda gerekli kararları almaya Federasyonun görevli organizasyon kurulu yetkilidir.

6-Müsabakaya katılacak; Antrenör, Sporcu ve Hakemlerin Kılık Kıyafeti: 6.1-Antrenörler köşelerde görev yaparken Federasyon tarafından verilen kendilerine ait 2023 yılı vizeli Muaythai Antrenör akreditasyon Kartını boyunlarına takmak zorundadırlar. Başkalarının kimlik kartını kullananlar Disiplin Kuruluna sevk edileceklerdir. Akreditasyon kartını takmayanlara köşelerde görev verilmeyecektir, 6.2-Antrenörler; sporcuları ringte müsabaka yaparken ayağa kalkmaları, sporcuya bağırmaları, hakem veya yöneticilerle konuşmaları, müsabaka esnasında itiraz etmeleri yasaktır, talimata uymayan kişiler, Müsabaka ahengini bozan spora ve sporcuya kötü örnek sergileyen kişiler tavizsiz tedbirli ceza kuruluna sevk edilecektir. Tedbirli ceza kuruluna sevk edilenlere müsabaka boyunca görev yaptırılmayacaktır. 6.3- Federasyon malzeme temini yapmayacaktır. İl Bölge Ulusal, Resmi ve Özel Müsabakalar dahil; müsabakalarda Federasyonca 2022-2023 yılları için Federasyonca belirlenmiş olan ve Federasyonun resmi sponsoru ile yapılan logo anlaşması gereğince; Türkiye Muaythai Federasyonu logosunu taşıyan, Siyah Şort ve Üst Mavi veya Kırmızı atlet, IFMA Talimatı gereğince belirlenen vücut koruyucu, eldivenler, kask, ayaklık, haya koruyucu, bandaj dahil tüm malzemeler, logo anlaşması gereğince Whiteface veya Dragon marka, Türkiye Muaythai Federasyonu logosunu taşıyan malzemeleri kendileri temin edecek ve giyineceklerdir. 6.4-Federasyon Logosonu İzinsiz Kullananlar hakkında yasal işlem yapılacak, Muaythai faaliyetlerinde kullandırılmayacaktır. İl, Bölge, Ulusal, Resmi ve Özel Müsabakalar dahil kullandırılanlar hakkında disiplin ve ceza kurulu işlemi yapılacaktır. 6.5-Müsabakalara katılan tüm idareci, antrenör ve sporcular, belirlenen kılık-kıyafet talimatları esaslarına uyacaklardır, aksi davranışta bulunanlar hakkında gereken yasal işlem yapılacaktır. 6.7-Hakemler; 2023 yılı vizeli olacak, siyah pantolon, mavi gömlekle görev yapacaklardır, Muaythai Merkez Hakem Kurulu üyeleri haricindeki hakemler papyon takılı görev yapacaklardır, Merkez Hakem Kurulu üyeleri ve Bölge Hakem Kurulu başkanları kumaş pantolon ceket ve kravat ile görev yapabilir, federasyon tarafından yapılan hakem derece kokartını gömlek veya ceketine diktirebilir, Federasyonun bilgisi dışında kıyafetlerin üzerinde logo gibi reklamlar içeren semboller olmayacaktır. 6.8-Malzeme değişimi sebebiyle maçın geç başlamasına sebep olan köşe ye maçın başlangıcında hakem tarafından Ceza puanı ‘Warning’ verilir. Maçın başlamasını 2 dakikayı aşan şekilde gecikmeler de maç WO ile sonlanır.

7-İtirazlar: 7.1-Müsabakalara itirazlar; Müsabaka bitimi sonuç ilanı sonrası en geç 30 dk. içinde, il müdürlüğünce görevlendirilmiş 2023 yılı ulusal vizeli antrenörü tarafından usulüne uygun yazılı dilekçe, tutanak karşılığında Federasyon Genel Sekreteri veya görevlendireceği personele; IFMA mevzuatına göre (100) USD karşılığı olan belirlenen ücret 1.850 TL teslim ederek dilekçelerini, görsel delili veya kanıtını İtiraz Kuruluna vereceklerdir, itiraz sürecinin başlaması için sporcunun ringi terk etmiş ve sahadan uzaklaşmış olması gerekir. 7.2-Haricinde hiçbir şekilde itiraz dilekçesi kabul edilmez, ücreti yatırılmayan itirazlar ve sözlü yapılan itirazlar ile hakemleri ve yöneticilere zan altında bırakacak türde hakaret ve sözlü davranışlarla müsabakaların ahengini bozacak gereksiz itirazlar görüldüğünde derhal Disiplin ve Ceza kuruluna sevk edilebileceği gibi il, idareci, antrenör, kulüp ve sporcular hakkında tedbir uygulanarak müsabakalardan ihraç edilebilecektir. 7.3- İtirazların değerlendirilmesi Süresi içinde usulüne uygun, itirazların değerlendirilebilmesi için Federasyon tarafından sağlanan canlı yayın kaydedici kameralardan çekilmiş görüntüler izlenebilecektir. İtirazlar 3 Hakem (Uluslararası veya Ulusal düzeyde), 3 Teknik kurul Üyesi, 1 İtiraz komisyonu başkanı olmak üzere 7 kişiden oluşur. Eğer itiraz yerinde görülmüşse, yapılan bildirimden sonra gün sonunda veya ertesi gün müsabakaların başlaması öncesi ilk müsabaka itirazlara ait müsabakalar olacaktır. Ardından programda olan müsabakalar devam edecektir. Finallerde itirazlar kameradan seyredilecek ve sonuçlandırılacaktır. 7.4-İtiraz müsabakaları 3 raund tam maç olarak oynayacaktır. 7.5-İtiraz için ödenen bedel haksız çıkıldığında kesinlikle iade edilmeyecek olup federasyonun hesabına gelir kaydedilecektir.

8-Kafilenin Harcırahlar: 8.1-Türkiye Şampiyonası Finalleri için Federasyonumuzca görevlendirilen idari, teknik, organizasyon ve hakemler haricinde, illerden faaliyete katılan kafilelere herhangi bir harcırah verilmeyecektir. 8.2-Faaliyete katılarak harcırah alamayan idareci, antrenör ve sporcuların yol yevmiye ve harcırahları, bütçe imkanları dahilinde Devlet Bakanlığının 07/06/2007 tarih ve 2461 sayılı genelgesi uyarınca Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince ödenebilir. 8.3-2023 yılı vizeli olmayan hakem ve antrenöreler görevlendirilemez ve harcırah ödenemez. 8.4-Ancak Yönetim Kurulu kararı gereğince; 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli oluşan Afetten etkilenen illerde ikamet etmekte olan, şimdiki kaldığı il gözetilmeksizin; Depremzede Sporcu, Antrenörler il kafile idarecisi dahil il müdürlüğünden almamış olması koşulu ile yol iaşe ibate kanuni yol ücretlerini Federasyonumuz tarafından ödenecektir,

9- Müsabaka katılım izin işlemleri: Türkiye Tek Yürek Elite Büyükler Muaythai Şampiyonası Müsabakaları milli takımların oluşması ve Uluslararası temsiller için seçme düzeyinde olduğundan, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 maddesi gereğince izinli sayılabilirler. Müsabakalara katılan idareci, hakem, antrenör ve sporcuların izin işlemleri bağlı bulundukları İl m Tek Yürek üdürlüklerince yapılacaktır. Yabancı uyruklu sporcular katılamaz.

10- Müsabakalarda Dereceye Giren Sporculara Ödüller: Müsabakalarda ilk dört dereceye (1, 2, 3, 3) giren sporculara Madalya ve başarı belgesi verilecektir,

11- Organizasyon Kurulu veya Firmalar tarafından yapılacaklar: 11.1-Müsabakaların organizasyonu ve açıklık bulunmayan tüm hususlarda Federasyonumuzun görevlendirdiği kurulları yetkilidir. 11.2-Türkiye Şampiyonası için katılıma göre yeterli ring kurulacaktır. 11-3-Ambulans ve doktor hazır bulundurulacaktır, Müsabakalarda emniyet ve sağlık tedbirlerinin aldırılacaktır. 11.5-Faaliyet için düzenlenene idari ve teknik şartnamede yer alan Müsabaka organizasyon hizmetleri yüklenici firma tarafından yerine getirilecektir. Hasan YILDIZ

Show more

No results found Searching... Please enter 1 or more characters Please delete some character The results could not be loaded. Loading more results… Selection too big